czwartek, 9 stycznia 2014

niech z okazji tychże świąt
zazieleni wam się kąt
by wam dzieci się chowały
ciepłym futrem porastały
byście każdą chwilę małą
wycisnęli jak makaron
byście szczęścia mieli dużo
mogąc skakać przez kałuże
by mikołaj turbolotem
moc prezentów dał na potem
    — tego życzy żona z lotem